Het Eid-gebed | Eid al-Adha

Assalaamoe aleikoem wa rahmatullah,

Ook dit jaar zullen we In Sha Allah het Eid-gebed in de buitenlucht verrichten. Het Eid-gebed zal plaatsvinden op het Evenemententerrein Het Laar in Tilburg Zuid. Het gebed zal om 07:30 uur verricht worden, het terrein is vanaf 06:30 uur toegankelijk.

De toestemming is gegeven onder de volgende voorwaarden. Deze gelden dus voor iedere bezoeker:

  • Eigen gebedsmat;
  • Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets
  • Houd rekening met de omwonende buren.

De moskee heeft vrijwiligers die ervoor zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Wij vragen u om hun aanwijzingen op te volgen.

Wij gaan uit van ieders begrip en medewerking.
Moge Allah onze gebeden verhoren, onze zondes vergeven en onze goede daden acce. Allahoemma amien.

Bestuur El-Feth Moskee Tilburg